left

Se Stinas intervjuer på
youtube.com/stinadabrowski

Stina Dabrowski

arbetade 2008-2015 som
Professor i tv-produktion vid Stockholms Dramatiska
högskola

var 2012-2014 Publicist-
klubbens ordförande

tog 2010 emot Kristallens hederspris, den svenska tv-världens mest prestigefulla pris

 

BÖCKER

2011 "Stina om Stina och
konsten att intervjua"

2006 "Stinas möten"

1993 "Stina Dabrowski möter sju kvinnor"

Föreläsningar:

 

Stina Dabrowski har som frilansande journalist lyckats få världens mäktigaste män och kvinnor att ställa upp på intervjuer. Thatcher, Khadaffi, Gorbatjov, Hillary Clinton, Mandela, Madonna – listan är lång. Hur kunde hon få världens tunga elefanter att hoppa?

Stina föreläser om konsten att samtala för yrkesgrupper som använder intervjun som arbetsmetod.
Hur etablerar man kontakt? Hur får man människor att vilja berätta?
Hur skapar man ett bra möte?

Hon talar också under rubriken:
"Att lyckas med det omöjliga" eller
"Konsten att få Dalai Lama att hoppa"

Dali Lama
Stina om Dali Lama